Zapomenuté heslo

Zapomenuté heslo

K ověření totožnosti oprávněného uživatele zařízení a jeho účtů používáme heslo, PIN kód nebo i gesto. Pro vyšší míru zabezpečení účtu se doporučuje, aby si uživatel svoje heslo čas od času změnil a ke každé aplikaci nebo zařízení, používal heslo jiné. Správně nastavené heslo uživatelského účtu by mělo obsahovat minimálně 12 znaků, malé i velké písmeno a speciální znak. Heslo by nemělo být složeno z jednoduše odvoditelných údajů, jako jsou jména nebo datum narození. Uživatel by si neměl hesla zapisovat a ukládat na jedno místo. Jak si ale máme všechna ta hesla a uživatelská jména zapamatovat? V následujících odstavcích vám poradíme, jak obnovit zapomenuté heslo. Poradíme, jak získat opět přístup k účtu Microsoft, místnímu účtu ve Windows, k emailu nebo jak vyřešit zapomenuté heslo u tabletu.

zapomenuté heslo

Většina zapomenutých hesel se dá v pár krocích bezpečně resetovat. Foto: Envato

Zapomenuté heslo k účtu Google

Účet Google umožňuje přístup ke službám Gmail, YouTube, Google Maps, Google Play, Disk Google a dalším. Pomocí účtu může uživatel stahovat a instalovat aplikace, synchronizovat kontakty, kalendáře a na dálku vyhledat, uzamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení. V případě, že se uživatel nemůže přihlásit do svého účtu zadáním emailové adresy a hesla, Google nabízí obnovení účtu.

 • pokud zapomeneme heslo nebo uživatelské jméno, Google uživatele vyzve, aby zodpověděl několik kontrolních otázek. Mohou to být bezpečnostní otázky, které si uživatel zadal při založení účtu. Vždy je tedy dobré zadávat takové odpovědi, které si uživatel bude pamatovat i po letech. Google se může například zeptat na poslední heslo, které si pamatujete nebo měsíc a rok, kdy byl účet založen.
 • podle toho, jaké ověřování si uživatel v účtu dříve nastavil, může Google zaslat ověřovací kód na sekundární emailovou adresu, telefonní číslo smskou nebo hovorem.
 • v případě, že si uživatel k účtu připojil i telefon, na obrazovku telefonu přijde oznámení o vyžádané změně hesla a uživatel ji už jen potvrdí a postupuje dál podle instrukcí.

Zapomenuté heslo k sociálním sítím

Do účtu od Googlu si uživatelé nastavují automatické vyplňování hesel navštěvovaných stránek jako Facebook, Instragam a mnoha dalších. Pokud tedy uživatel zapomene některé z nich, není nutné heslo měnit. Tyto hesla jsou dohledatelná v nastavení účtu Google.

zapomenuté heslo

Správce hesel v účtu Google obsahuje hesla, která si uživatel uložil.

 • uložená hesla najdeme v nastavení účtu Google. Nabídka se nachází na pravé straně stránky. V nabídce vybereme „Zabezpečení“.  V sekci zabezpečení je kolonka Přihlášení na jiné weby, pokračujeme na Správce hesel. Automaticky vyplňovaná hesla najdeme právě zde, stačí jednotlivé účty rozkliknout a označit ikonku oka, aby byly znaky čitelné.
zapomenuté heslo

Po rozkliknutí potřebného účtu stačí kliknout na ikonku oka a heslo se zobrazí.

Přístup k účtu Microsoft

Účet Microsoft využívá bezplatně snad každý uživatel operačního systému windows. S tímto účtem se dostaneme ke službám od Microsoftu jako jsou – emailu Outlook.com, Office Online, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Microsoft Store, Windows nebo MSN. Ke všem těmto službám má uživatel nastaveno jedno heslo, které spolu s emailovou adresou nebo telefonním číslem užívá při přihlašování. Pokud svoje heslo uživatel zapomene, Microsoft nabízí možnost resetování hesla z jakéhokoli zařízení, které má přístup k internetu.

 • do přihlašovacího pole zadáme email nebo tel. číslo. V dalším okně nám Microsoft nabídne vložení hesla. Pod tímto polem máme možnost kliknout na Zapomenuté heslo.
 • po zvolení zapomenutého hesla – v dalším okénku společnost Microsoft ověřuje identitu uživatele. Můžeme vybrat, jestli chceme obdržet ověřovací kód na záchranný email nebo na uvedené telefonní číslo. Vybereme a pokračujeme kliknutím na „Získat kód pro vložení„.
 • Kód, který přišel na email nebo tel. číslo vložíme do vyplňovacího pole a Microsoft vám nabídne nastavení nového hesla pro všechny aplikace.
 • V případě, že se uživatel nemůže ověřit, například, když nemá přístup k telefonu nebo druhému emailu, využije Formuláře pro obnovení účtu. Uživatel by měl mít další funkční emailovou adresu (pro komunikaci se společností) a počítat s tím, že obnovení účtu může trvat i 24h. Také Microsoft doporučuje, se o obnovení účtu pokusit na známém zařízení a místě. To napomůže identifikaci uživatele.

Přístup k účtu místního počítače

Místní účet se vytváří pro konkrétní zařízení, není to tedy účet cloudový. Místní účet není propojený s dalšími zařízeními a o to složitější je proces obnovy zapomenutého hesla. Ve verzi Windows10/1803 jsou při nastavování účtu přidané bezpečnostní otázky jako u účtů Microsoftu a Google. V případě ztráty hesla se postupuje podobným způsobem, odpovídá se na otázky, které si uživatel nastavil, zadá nové heslo a do systému se dostane. Co ale v ostatních případech?

⚠ V případě, že uživatel potřebuje rychlý přístup k datům uloženým na disku, není problém disk vyjmout a vložit do jiného zařízení. Pokud svá data uživatel nemá šifrovaná, na jiném počítači nebo po připojení k notebooku, je bude mít opět přístupná.

Změna hesla pomocí účtu správce

 • v případě, že se na pc používá více účtů, bývá zvykem, že obsahuje i účet administrativní – účet správce. Správce má možnost měnit zabezpečení a přístupy k dalším účtům. Pokud uživatel heslo k účtu správce zná, přihlásí se a vyhledá Ovládací panely, Klikne na tlačítko Uživatelské účty a poté znovu na Uživatelské účty. Zobrazí se možnost Spravovat jiný účet. Zde vybereme účet, kterému chceme změnit heslo a nastavíme heslo nové. 

Použití USB flash disku na resetování hesla

zapomenuté heslo

USB vytvořené na obnovu hesla.

 • tato možnost se při zapomenutí hesla nabízí jako první v případě, že si uživatel vytvořil USB disk nebo CD na resetování hesla daného účtu. Na přihlašovací stránce klikneme na možnost Resetovat heslo a vložíme USB disk nebo CD s vytvořenou obnovou hesla. Vytvoříme nové přihlašovací heslo a dále se již dostaneme s novým heslem.
 • Disk na resetování hesla dobře uschovejte, aby nedošlo k jeho využití neoprávněnou osobou.

Šikovný servis pc

Nejjistějším krokem při ztrátě hesla na místním účtu, které mohlo být zároveň i účtem správce, je vyhledat zkušený servis ve vašem okolí. V PC Brno si se ztrátou hesla rychle poradí a uživatel si může být jist, že o svá data nepříjde.

Změna hesla za pomocí příkazového řádku

 • po spuštění OS Windows ( platní pro Win8 a 10, Win7 při startu několikrát ztiskneme F8) v pravo dole v nabídce zvolíme Restart a spolu s ním stiskneme Shift. Objeví se nabídka rozšířených možností spuštění. Zvolíme Odstranit potíže → Upřesnit možnosti → Příkazový řádek.
 • Nyní se objeví černé okno příkazového řádku (cmd). V levé nahoře klikneme pravou myší na malou ikonku příkazového řádku Vlastnosti → Písmo → zvolíme 20 → OK → do řádku napíšeme „regedit“ → Enter. 
 • Objeví se nabídka Editor registru. Zde vybereme HKEY_LOCAL_MACHINE a klikneme na Soubor vlevo nahoře, zvolíme Load Hive. Otevře se složka systému, ve které musíme najít disk na kterém je instalovaný operační systém (ten bývá běžně instalován na disku C).
 • Disk na kterém je operační systém otevřeme otevřeme složku Windows  System32 → Config → SYSTEM→ nyní je vyžadováno jméno nové složky, například RescuePS3 → OK. 
 • Nyní jsme vytvořili novou složku v editoru registru s názvem RescuePS3. Novou složku rozvineme v levém sloupci a najdeme podložku Setup →CmdLine. Nyní se zobrazí editor cesty v příkazovém řádku. Do druhého řádku napíšeme „cmd.exe“ → OK.
 • Ve stejném okně nové složky, kde jsme našli Setup, otevřeme SetupType→ po otevření do druhého řádku napíšeme číslici „2“ → OK.
 • v levém sloupci najdeme námi vytvořenou složku (v tomto případě RescuePS3) a označíme ji. Poté klikneme na Složka v levém horním rohu okna a zvolíme Unload Hive→ Yes. Zavřeme okno.
 • Zavřeme příkazový řádek.
 • Pokračujeme v načítání systému Windows.
 • Než se operační systém načte, otevře se další okno příkazového řádku. Do tohoto řádku zadáme příkaz „net user→ Enter.
 • Nyní uvidíme v příkazovém řádku jméno účtu. Do dalšího řádku končícího dvojtečkou zadáme: „net user jméno účtu *→ Enter.
 • Nyní máme možnost zadat heslo, nezadáme ho a prostě v první možnosti i opakování hesla stiskneme Enter. Tímto krokem nebude potřeba zadávat žádné heslo. (později se dá heslo znovu nastavit)
 • na poslední řádek zadáme exit→ Enter.
 • Dostaneme se na úvodní stranu a zvolíme symbol klíče a jsme v systému bez ztráty dat.

Obnova systému Windows

Nejrazantnějším řešením zapomenutého hesla je obnova systému do továrního nastavení. Tímto krokem ale bohužel uživatel ztratí všechny data, nastavení a programy.  Pouze ve Windows 10 je i možnost obnovy systému se zachováním uživatelských dat, kdy se i zde musí nainstalovat potřebné programy znovu. Před tímto krokem doporučujeme navštívit servis výpočetní techniky.

 • Stiskneme klávesu Shift a v pravém dolním rohu vyberte možnost Restart.
 • V rozšířených možnostech zvolíme Odstranit potíže → Obnovit počítač do továrního nastavení.
 • Zvolíme Odebrat všechno. / win10 – Zachovat dokumenty

Zapomenuté heslo k tabletu

zapomenuté heslo k tabletu

Zapomenutý kód k tabletu.

V případě, že je na tabletu operační systém Windows, uživatel se může pokusit o představení hesla tak, jak jsme popsali víše. U operačního systému iOS a v případě Windows, kde není připojen další místní účet správce, obnovujeme tablet do továrního nastavení.  Při obnovení do továrního nastavení uživatel ztratí veškerá data a nastavení, které jsou na tabletu uloženy. Naštěstí tablety spolupracují s cloudovými účty a většinu toho, co s tabletem uživatel vytváří, tablet ukládá pod uživatelský účet přístupný i z jiných zařízení s přístupem k internetu.

Obnovení tabletu do továrního nastavení:

 • tablet vypneme
 • nyní společně stiskneme tlačítko na zapnutí a zesílení zvuku. Tablet se spustí v developerské modu.
 • tablet ovládáme tlačítky na zesílení a zeslabení zvuku. V nabídce zvolíme – tlačítkem na vypnutí a zapnutí – Restart do továrního nastavení. Tablet se poté ptá, zda tento krok uživatel opravdu zamýšlí provést a následně restartuje zařízení již bez hesla.